Backpack adventure travel

Backpack je mala turistička organizacija koja pruža autentičan doživljaj pustolovine u Hrvatskoj. Aktivni i pustolovni izleti otkrit će Vam ljepote i specifičnosti Hrvatske iz neke druge perspektive, a naša priča uvijek obuhvaća i izvorna kulturno povijesna obilježja.

OPĆI PODACI

Backpack d.o.o. za usluge, turistička agencija

Tomaševićeva 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska
Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 09.02.2018., Zg Tt-18/4112-4
Agencija je upisana u Upisnik turističkih agencija pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske

OIB: 81587460909

MBS: 081149915

Direktor i voditelj poslova: Nikola Brnada
Za službeni nadzor nad radom turističke agencije nadležna je turistička inspekcija Ministarstva turizma Republike Hrvatske

Instagram
TripAdvisor