Podnošenje prigovora

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Stranka ima pravo na pruženu uslugu podnijeti pisani prigovor bilo putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte i to u roku od 8 dana od datuma korištenja usluge. Backpack d.o.o. je dužan na prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od zaprimljenog prigovora. Backpack d.o.o. dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Backpack neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektronske pošte na e-mail: backpack@backpack.hr ili poštom na adresu: Backpack d.o.o. turistička agencija, Tomaševićeva 5, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Ukoliko putnik uloži pisanu reklamaciju nakon tog roka, Backpack takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Backpack je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Backpack će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju mjesnu nadležnost suda nadležnog za područje grada Velika Gorica. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Instagram
TripAdvisor